Säkylä

Myllynkivenhakkajien muistomerkki
 
Vuosi: 2006
Lähde: jn
Lisätiedot: Säkylästä tuli oikea myllynkivikeskus. Maaperässä oli suuria hiekkakivipaasia, josta myllynkiviä voitiin tehdä.
Keväällä roudan sulattua ryhdyttiin paasia etsimään. Kiven kovuus saatiin selville kielen avulla. Jos kieli ei tarttunut kiveen, se oli sopivan kova. Ensin kivi kaivettiin maasta ja sen keskelle hakattiin reikä. Sitten kivi muotoiltiin myllynkiveksi hakkaamalla. Myöhemmin apuna käytettiin dynamiittiakin. Yhden myllynkiven valmistus kesti noin viikon, ei siis mikään nopea juttu.
Valmistuksella oli paikkakunnalle huomattava taloudellinen merkitys. Niitä valmistivat usein talonpojat muitten töittensä lomassa. Myllynkiviä hakattiin Säkylässä jo ilmeisesti keskiajalla. Vuosi l625 oli merkkivuosi, sillä silloin astui voimaan ns. myllytulli, jonka johdosta suurien myllynkivien kysyntä kasvoi. Vielä 1800-luvun perunkirjoissa oli mainintoja kivityökaluista. Säkyläläisiä myllynkiviä vietiin Ruotsiinkin. Toiminta loppui kiviaineksen vähetessä ja syystä, että myllynkiviä alettiin 1. maailmansodan aikana valmistaa teollisesti.
Muistomerkin pystytti 14.8.1962 Lännen Sokeri.
Kortit:  Eura, Säkylä
 
takaisin
 
 Kerro tästä ystävälle!
 
JN-Kulttuurivideot | Rautatienkatu 23, 26100 Rauma | Yhteys